ЗА НАС

MyDigital.World е блог за дигитални технологии и за хората, които не се страхуват да променят България и света.

Ние целим да съдействаме за изграждането на по-информирано, по-устойчиво и самообучаващо се гражданско общество, посредством повишаване на общата култура в областта на дигиталните технологии, представяне на интересни и добронамерени продукти, услуги и практики.

Ние целим да съдействаме за популяризирането на хора и каузи, които подкрепят  развитието на дигиталното общество.

Ние целим възпитаването на ново, по-осъзнато поколение, което ще използва ефективно дигиталните технологии за повишаване на качеството на живот на хората в България и света.